Betűméret

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2021. október 17. vasárnap, 15:25
Főleg napos
Főleg napos
13°C
Hő-érzet: 16°C
Pára: 55%
Szelek: 4 km/h SW
Széllökések: 7 km/h
Napkelte: 07:08
Napnyugta: 17:56
Előjelzés 2021. október 18. hétfő
nappal
Részben napos
Részben napos
14°C
Szelek: 7 km/h NW
Széllökések: 11 km/h
éjszaka
Változó felhőzet
Változó felhőzet
2°C
Szelek: 0 km/h W
Széllökések: 4 km/h
 
Hírek

Határozat a megválasztható képviselők számáról

H A T Á R O Z A T

Az Iszkaszentgyörgyi Helyi Választási Iroda vezetőjeként a 2010. évi L. tv. 24.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása során

Iszkaszentgyörgy településen a megválasztható önkormányzati képviselők számát 6 főben határozom meg.

E határozat ellen bárki kifogással élhet az Országos Választási Iroda Vezetőjéhez. A kifogást úgy kell benyújtani a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (8000. Székesfehérvár Szt. István tér 9.), hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított 2 napon belül megérkezzen. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés  megjelölése mellett a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét    (székhelyét), a lakcímétől, (székhelyétől) eltérő postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választása szerint tel. számát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefax számát, vagy elektronikus levél címét.

I N D O K O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban: Övjt.) 4.§-ában foglaltak szerint a 10000, vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben –egy választókerületet alkotnak, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő.

A lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv adatállományának megfelelően Iszkaszentgyörgy településen 2010. január 1. napján az érvényes lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők száma 1981 fő, így az  Övjt. 4.§ c/ pontja alapján Iszkaszentgyörgy településen a megválasztható képviselők száma 2010 évi önkormányzati választások során 6  főben határozható meg.

A kifogás jogát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (Ve.) 102./A§ (2) bekezd. biztosítja, a kifogás benyújtásának részleteit a Ve.77.§.(1) és (2) bek. tartalmazza.

A határozat közzétételének módja: Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététel, Iszkaszentgyörgy község honlapján való közzététel.

A határozat jogalapja: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. Tv. 3-4.§-a, valamint 24.§-a.

Iszkaszentgyörgy, 2010. július 13.

Parajdi Cecília

HVI vez. helyett eljáró aljegyző

A teljes dokumentum letölthető formában:
Határozat a megválasztható képviselők számáról

Leave a Reply