Betűméret

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2019. május 20. hétfő, 10:34
Részben napos
Részben napos
18°C
Hő-érzet: 17°C
Pára: 78%
Szelek: 11 km/h SSE
Széllökések: 22 km/h
Napkelte: 05:06
Napnyugta: 20:22
Előjelzés 2019. május 21. kedd
nappal
Vihar, villámlás
Vihar, villámlás
19°C
Szelek: 11 km/h SW
Széllökések: 18 km/h
éjszaka
Záporok
Záporok
12°C
Szelek: 7 km/h W
Széllökések: 11 km/h
 
Hirdetmények, Hírek

Pályázati felhívás óvodavezetői beosztás ellátására

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda és Konyha óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására az alábbi feltételekkel:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2019. augusztus 16–tól 2024. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Munkakör: óvodapedagógus.
 • Vezetői megbízás keretében: A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok, az intézmény-irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) rendelkezései az irányadók. Az intézményvezetői pótlék mértéke az Nkt. 8. sz. mellékletében foglaltak alapján 40 %.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett 5 év szakmai gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
 • Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Legalább 5 év óvodavezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalása során zárt ülés tartását kéri-e.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll Attila polgármester nyújt, a +36-22-441-010-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-186-5/2019., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Gáll Attila polgármester, Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a pályázatok áttekintését, a véleményezésre jogosultak véleményének megismerését és a személyes meghallgatást követően dönt a megbízásról. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.iszkaszentgyorgy.hu, www.kozigallas.gov.hu,  Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2019. május 17.

Hírek

Háziorvosi rendelés változás

Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy továbbképzés miatt

változik a rendelési idő!

Iszkaszentgyörgy:

Május 16-án csütörtökön:    15.30 – 16.30

Május 17-én pénteken:         13.00 – 14.30

Helyettes orvos:      Dr. Nap Ágnes

Hirdetmények, Hírek

Egyenlő bánásmód felhívás

190430_egyenlo_banasmod_2019.05
Hirdetmények, Hírek

Orvosi rendelés változás

TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy

2019.május 3-án pénteken

az orvosi rendelés technikai okok miatt 10.00 – 13.00 óráig tart.

Iszkaszentgyörgy, 2019. április 30.

Hirdetmények, Hírek

HÉSZ meghívó 2019.04.25.

Hírek

Háziorvosi rendelési idő változás

Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy szabadság miatt változik a rendelési idő! Iszkaszentgyörgy: Április 18-án csütörtökön: 13.00 – 16.00 Április 23-án kedden: 13.00 – 15.00

Hírek

Háziorvosi rendelési idő változás

Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy változik a rendelési idő! Április 10-én szerdán Bakonykúti: 12.00 – 13.00 Iszkaszentgyörgy: 13.00 – 15.00 Április 11-én csütörtökön 9.00 – 11.00 Április 12-én pénteken 12.30 – 13.30 Rendelési időn kívül elérhető: Dr. Nap Ágnes . . . → Tovább . . .

Hirdetmények, Hírek

Európai Parlement tagjainak 2019. évi választása

190403_honlapra_hirdetmény

Hirdetmények, Hírek

Háziorvosi rendelés változás

Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy változik a háziorvosi rendelési idő: Április 3-án szerdán: Bakonykúti: 12.00 – 13.00 Iszkaszentgyörgy: 13.00 – 15.00 Április 10-én szerdán: Bakonykúti: 12.00 – 13.00 Iszkaszentgyörgy: 13.00 – 15.00

Hirdetmények, Hírek

Ülnökválasztás

Hirdetmény a Székesfehérvári Törvényszék és a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek jelöléséről és választásáról. . . . → Tovább . . .