Betűméret

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2021. október 17. vasárnap, 15:04
Főleg napos
Főleg napos
13°C
Hő-érzet: 16°C
Pára: 55%
Szelek: 4 km/h SW
Széllökések: 7 km/h
Napkelte: 07:08
Napnyugta: 17:56
Előjelzés 2021. október 18. hétfő
nappal
Részben napos
Részben napos
14°C
Szelek: 7 km/h NW
Széllökések: 11 km/h
éjszaka
Változó felhőzet
Változó felhőzet
2°C
Szelek: 0 km/h W
Széllökések: 4 km/h
 
Hírek

Tájékoztató gépjármű bejelentésről

Szám: FE-09B/IKT/3364-4/2013                                   

Tárgy: Tájékoztatás a gépjármű igazgatással kapcsolatosan

Ügyintéző: Karóczkayné Bene Beáta                                          

Székesfehérvári Járáshoz tartozó

Települési Önkormányzatok

Jegyzői részére

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A gépjármű igazgatással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembetartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges  kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009.(XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2.§ értelmében a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a tulajdonátruházó a korábbi 5 munkanaptól eltérően a változástól számított 8 napon belül kell teljesítenie.

A Kormányrendelet 3. § alapján a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei 2013. február 1. napjától hatályos rendelkezés értelmében a következők:

a)  a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;

b)  a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám), és gyártmány adatai;

c)  a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;

d)  a járműhöz tartozó okmányok ( forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;

e)  a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokába vételkor a kilométer számláló műszer által jelzett érték (km-óra állás);

f)  a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja;

g)  a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül.

h)  a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

Amennyiben az önkormányzat honlapján tájékoztató található a fenti tárgykörrel kapcsolatosan, kérem, hogy a jogszabályi módosításnak megfelelően kerüljön sor az ügyfelek tájékoztatására.

Segítő közreműködését köszönöm.

Székesfehérvár, 2013. április 16.

                                                                       Üdvözlettel:

                                                                                   Dancs Norbert/sk.

                                                                                     hivatalvezető

Leave a Reply