Betűméret

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2021. október 27. szerda, 16:05
napos
napos
15°C
Hő-érzet: 17°C
Pára: 49%
Szelek: 4 km/h E
Széllökések: 7 km/h
Napkelte: 07:23
Napnyugta: 17:38
Előjelzés 2021. október 28. csütörtök
nappal
Változó felhőzet
Változó felhőzet
14°C
Szelek: 7 km/h SE
Széllökések: 11 km/h
éjszaka
Tiszta
Tiszta
0°C
Szelek: 4 km/h SE
Széllökések: 7 km/h
 
Hirdetmények, Hírek

Pályázati felhívás óvodavezetői beosztás ellátására

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda és Konyha óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására az alábbi feltételekkel:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2019. augusztus 16–tól 2024. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Munkakör: óvodapedagógus.
 • Vezetői megbízás keretében: A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok, az intézmény-irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) rendelkezései az irányadók. Az intézményvezetői pótlék mértéke az Nkt. 8. sz. mellékletében foglaltak alapján 40 %.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett 5 év szakmai gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
 • Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Legalább 5 év óvodavezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalása során zárt ülés tartását kéri-e.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll Attila polgármester nyújt, a +36-22-441-010-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-186-5/2019., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Gáll Attila polgármester, Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a pályázatok áttekintését, a véleményezésre jogosultak véleményének megismerését és a személyes meghallgatást követően dönt a megbízásról. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.iszkaszentgyorgy.hu, www.kozigallas.gov.hu,  Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2019. május 17.

Leave a Reply