Betűméret

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2021. október 17. vasárnap, 02:41
Tiszta
Tiszta
2°C
Hő-érzet: 3°C
Pára: 100%
Szelek: 4 km/h W
Széllökések: 7 km/h
Napkelte: 07:08
Napnyugta: 17:56
Előjelzés 2021. október 18. hétfő
nappal
Részben napos
Részben napos
14°C
Szelek: 7 km/h NW
Széllökések: 11 km/h
éjszaka
Változó felhőzet
Változó felhőzet
3°C
Szelek: 4 km/h NW
Széllökések: 7 km/h
 
Hirdetmények, Hírek

Pályázati felhívás – Tanyagondnoki szolgálatnál tanyagondnok munkakör betöltésére

Pályázati felhívás

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a 2. Tanyagondnoki szolgálatnál tanyagondnok munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony          

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1., Iszkaszentgyörgy község teljes közigazgatási területe

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a tanyagondnoki szolgálatról szóló helyi rendeletben, valamint az Iszkaszentgyörgy, 2. Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjában foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 • tanyagondnoki alapképzés elvégzésének vállalása 1 éven belül,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • tanyagondnoki alapképzés
 • helyismeret
 • minimum öt éves gépjármű vezetési gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • jó kapcsolatteremtő készség
 • empátia
 • szociális érzékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Vezetői engedély másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • nyilatkozat az előírt képesítés megszerzésének vállalásáról
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll Attila polgármester nyújt, a +36-22-441-010-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-1588-16/2020. , valamint a beosztás megnevezését: tanyagondnok
 • Személyesen: Gáll Attila polgármester, Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a személyes meghallgatást követően dönt a megbízásról. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.iszkaszentgyorgy.hu, www.kozigallas.gov.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 29.

Leave a Reply