Betűméret

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2020. október 27. kedd, 13:38
napos
napos
18°C
Hő-érzet: 19°C
Pára: 60%
Szelek: 11 km/h NE
Széllökések: 14 km/h
Napkelte: 06:23
Napnyugta: 16:38
Előjelzés 2020. október 28. szerda
nappal
Főleg felhős
Főleg felhős
17°C
Szelek: 4 km/h NNW
Széllökések: 7 km/h
éjszaka
Változó felhőzet
Változó felhőzet
7°C
Szelek: 4 km/h NW
Széllökések: 7 km/h
 
Hírek

Pályázat óvodavezetői beosztás ellátására

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2014.07.01.-2019.06.30. ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc utca 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak, és azzal összefüggő vezetői feladatok ellátása. A feladatellátáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógusi végzettség;
 • pedagógusi munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • az intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idejű alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan idejű alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az előírtnál magasabb pedagógiai jellegű végzettség;
 • bármely vezetői gyakorlat – szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata;
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program;
 • a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
 • a pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdése b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázata nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalható;
 • 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány);
 • szakmai önéletrajz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll Attila polgármester nyújt, a 06-22/441-010-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat címére  történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-787/2014., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat az intézményi véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra.  A képviselő-testület a kiírásnak megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kizárólag postai úton, lezárt borítékban, papír alapon, a pályázott intézmény megjelölésével nyújtható be.

Leave a Reply