Betűméret

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2021. október 17. vasárnap, 15:54
Főleg napos
Főleg napos
14°C
Hő-érzet: 16°C
Pára: 50%
Szelek: 4 km/h SW
Széllökések: 7 km/h
Napkelte: 07:08
Napnyugta: 17:56
Előjelzés 2021. október 18. hétfő
nappal
Részben napos
Részben napos
14°C
Szelek: 7 km/h NW
Széllökések: 11 km/h
éjszaka
Változó felhőzet
Változó felhőzet
2°C
Szelek: 0 km/h W
Széllökések: 4 km/h
 
Hírek

Kötelező földhasználat-regisztráció az átlátható földviszonyokért

Annak érdekében, hogy tiszta, valós képet kapjunk a magyar gazdálkodókról és a földviszonyokról, szükséges, hogy a földhasználati adatbázis teljes legyen.  Felhívjuk a földhasználók figyelmét, hogy 2013. szeptember 30-ig tegyenek eleget földhasználat-bejelentési kötelezettségeiknek (földhasználati bejelentés, illetve azonosító adatközlés). A bejelentési kötelezettség az egy hektár alatti földtulajdonosokra is vonatkozik: ha termőföldet, illetve mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet használnak (azaz a földrészletet az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas,  fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartják  nyilván), kötelesek bejelenteni.

A bejelentést megtehetik személyesen a legközelebbi földhivatalban vagy postai úton a földhivatalok hivatalos honlapjáról a „Nyomtatványok” menüpontból vagy a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról a Közigazgatási Államtitkárság „Földhivatali formanyomtatványok” menüpontjából letöltött, megfelelő formanyomtatványok elküldésével. A bejelentés díjmentes.

Főbb aktuális határidők

Web-GN beküldése – 61/2009. (V.14.) FVM rendelet alapján 2013. szeptember 1-november 30.
Nitrát adatlap beküldése – 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet alapján 2013. szeptember 1, – december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás igénylése 2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig
A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatás kifizetésének igénylése a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül
A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igénylése a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül
Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról (2012. július 1-jén, illetve azt követően elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó támogatás igénybevételéhez, 2012. augusztus 1-től havonta egy alkalommal) tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlása adott borpiaci év október 5-e és a következő borpiaci év augusztus 30-a között
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó 2013. évi támogatás igénylése 2013. szeptember 1. – 2013. szeptember 30.
A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás keretében a 2013. évi kifizetési kérelem benyújtása 2013. szeptember 1. – 2013. szeptember 30.
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos támogatások kifizetésének igénylése 2013. szeptember 1. – 2013. szeptember 30.
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos Monitoring Adatszolgáltatás benyújtása évente szeptember 1. -szeptember 30.
A történelmi bázis jogosultságok átruházásának/ ideiglenes átengedésének határideje tárgyév szeptember 30.
Szankciómentes földhasználati bejelentési kötelezettség határideje (2012. december 31-ig – a földrészletek számától függetlenül – egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatával rendelkezőknek) 2013. szeptember 30.
A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély – és gazdálkodó szervezet földhasználó adatszolgáltatási kötelezettségének határideje 2013. szeptember 30.
Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igénylése (1. célterületre vonatkozóan, legkésőbb 2013. augusztus 21-én lezáruló és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzések vonatkozásában) 2013. szeptember 1. – 2013. október 31.
A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) igénybevételéhez kapcsolódó részleges visszavonási szándékra vonatkozó kérelem benyújtása a 2. gazdálkodási év vonatkozásában 2013. november 30-ig
A méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól szóló 10/2013. (II. 28.) VM rendelet szerinti pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránti kérelem benyújtása 2013. november 30-ig.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
A baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése 2013. augusztus 1. – 2013. december 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás igénylése 2013. szeptember 1.- 2014. június 30.
A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) igénybevételéhez kapcsolódó részleges visszavonási szándék bejelentése (a 2. gazdálkodási év vonatkozásában) 2013. december 31-ig
Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető 50%-os kamattámogatás 2013. január 1 – 2013. december 31.

 

forrás: GAZDÁLKODÓI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT – HÍRLEVÉL 2013/37.szám 2013. 09. 16.

 

Leave a Reply