Betűméret

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2021. október 27. szerda, 14:30
Főleg napos
Főleg napos
14°C
Hő-érzet: 17°C
Pára: 50%
Szelek: 4 km/h N
Széllökések: 7 km/h
Napkelte: 07:23
Napnyugta: 17:38
Előjelzés 2021. október 28. csütörtök
nappal
Változó felhőzet
Változó felhőzet
14°C
Szelek: 7 km/h SE
Széllökések: 11 km/h
éjszaka
Tiszta
Tiszta
0°C
Szelek: 4 km/h SE
Széllökések: 7 km/h
 
Hírek

FMKH FKT hirdetmény: szabadvezeték létesítése

HATÁROZAT

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9027, Győr, Kandó Kálmán u. 13., KÜJ: 100170656, KSH: 10741980-3513-114-08) által benyújtott kérelem, valamint az Iszkaszentgyörgy, 0275 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátására
vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció és a 7606/2016. ügyszámon folytatott eljárás során tudomásomra jutott adatok alapján megállapítottam, hogy természetvédelmi szempontból kizáró ok merült fel, amelyre tekintettel a tervezett tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

[…]

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban:
Környezetvédelmi Hatóság) 7606/2016. ügyszámon az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Zrt.) 2016. március 29. napján benyújtott
kérelme és a mellékelt dokumentáció alapján az Iszkaszentgyörgy, 0275 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátására vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 3. számú mellékletének 76. pontja alapján.
A Zrt. a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt is benyújtotta kérelme mellékleteként.
A kérelmet és annak mellékleteit áttanulmányozva megállapítottam, hogy az nem felel meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
(továbbiakban: Két.) 36.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, mert nem tartalmazza teljes körűen az e jogszabályban, valamint a R.-ben meghatározottakat.

[…]

Az Igazgatóság a 2469/1/2016. számú nyilatkozatában az alábbiakat rögzítette:

„Az E.ON Eszak-dunántúli Aramhálózati Zrt. kérelme alapján építendő 20 kV-os szabadvezeték létesítése természetvédelmi szempontból nem elfogadható.
Veszélyezteti a térségben fészkelő, és az érintett területet táplálkozó helyként használó fokozottan védett darázs ölyv (Pernis apivorus), kígyászö!y\’ (Circaetus gallicus), valamint a védett egerész ölyv
(Buteo buteo) és a vörös vércse (Falco tinnunculus) ragadozó madárfajok egyedeit, mivel a nyílt területen így kialakítandó pihenésre és táplálékszerzésre alkalmas új kiülőhelyek növelik az áramütés
kockázatát.
Amellett egy’ ilyen légvezeték jelentősen rontja a kialakult tájképet.
Az Igazgatóság megállapítása szerint a vezeték földkábelbe helyezése indokolt. ”

FMKH_KTF_hirdetmeny_EON_hat

Hozzászólások ezen a részen nem engedélyezettek.