Betűméret

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2021. október 27. szerda, 16:00
napos
napos
15°C
Hő-érzet: 17°C
Pára: 49%
Szelek: 4 km/h E
Széllökések: 7 km/h
Napkelte: 07:23
Napnyugta: 17:38
Előjelzés 2021. október 28. csütörtök
nappal
Változó felhőzet
Változó felhőzet
14°C
Szelek: 7 km/h SE
Széllökések: 11 km/h
éjszaka
Tiszta
Tiszta
0°C
Szelek: 4 km/h SE
Széllökések: 7 km/h
 
Hírek

Álláspályázat óvodavezető beosztás ellátására

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év időtartamra, 2021. augusztus 14-ig szól.

A munkavégzés helye:

 • Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakör: óvodapedagógus A vezetői megbízás keretében: A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok, az intézmény-irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (40% intézményvezetői pótlék) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 •         óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         Magyar állampolgárság
 •         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
 •         Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Legalább 5 év óvodavezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Szakmai önéletrajz
 •         Intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 •         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •         Nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalása során zárt ülés tartását kéri-e.
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 •         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll Attila polgármester nyújt, a +36-22-441-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-575/2016. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

vagy

 •         Személyesen: Gáll Attila polgármester, Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a pályázatok áttekintését, a véleményezésre jogosultak véleményének megismerését és a személyes meghallgatást követően dönt a megbízásról. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.iszkaszentgyorgy.hu – 2016. május 13.
 •         Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rsnj9td3j4

Hozzászólások ezen a részen nem engedélyezettek.