Betűméret

Helyi Építési Szabályzat

HÉSZ

Tűzgyújtási rendelet

Tűzgyújtási rendelet

Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Időjárás

2021. február 24. szerda, 19:12
Főleg felhős
Főleg felhős
10°C
Hő-érzet: 11°C
Pára: 76%
Szelek: 0 km/h SSW
Széllökések: 4 km/h
Napkelte: 06:36
Napnyugta: 17:24
Előjelzés 2021. február 25. csütörtök
nappal
Részben napos
Részben napos
16°C
Szelek: 7 km/h SSE
Széllökések: 11 km/h
éjszaka
Részben felhős
Részben felhős
2°C
Szelek: 4 km/h SE
Széllökések: 7 km/h
 
Hírek

Február 22., a Bűncselekmények Áldozatainak Napja

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ez a nap Európa számos országában – 1993 óta Magyarországon is – a Bűncselekmények Áldozatainak Napja, amikor a figyelem az áldozatokra irányul.

A Rendőrség ezen a napon az áldozatok megsegítésének fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Áldozatnak nemcsak a bűncselekmény, vagy a szabálysértés természetes személy sértettjei minősülnek, hanem azok is, akik ennek közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi, vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedtek.

A büntetőeljárás rendőrségi szakaszában kiemelten kezeljük a sértettek emberi, személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesülését. Az áldozatvédelmi referenseknek fő feladata a tájékoztatás, az informálás, valamint a segítő szervezetek elérhetőségeinek átadása. Jogszabály határozza meg, hogy már a büntetőeljárás kezdetén el kell végezni a sértett egyéni értékelését a különleges bánásmódot megalapozó körülményeknek megfelelő, azokkal arányban álló intézkedések meghatározása céljából.

Ilyen intézkedés lehet például, hogy fokozott körültekintéssel kell eljárni az érintett személy magánéletének kímélete érdekében, kiemelt védelemben kell részesíteni a személyes adatait, így különösen az egészségügyi adatait, a részvételét igénylő egyes eljárási cselekményeket haladéktalanul le kell folytatni. Biztosítani kell, hogy az eljárási cselekmény helyszínén a büntetőeljárásban részt vevő más személlyel szükségtelenül ne találkozzon.

A különleges bánásmódot igénylő személy meghallgatására – az előírásoknak megfelelően speciálisan kialakított – különleges helyiség áll rendelkezésre.

Egy elszenvedett jogsértés következtében fizikai, illetve lelki sérülések, valamint anyagi nehézségek jelentkezhetnek. Ezek feldolgozásához, megoldásához sok esetben segítségre van szükség. Az áldozatsegítő szolgálatok az áldozatok támogatását szolgálják. Felvilágosítást adnak a jogokról, kötelezettségekről, érzelmi támaszt nyújtanak, jogi segítséget biztosítanak. Amennyiben krízishelyzet áll fenn és azonnali pénzügyi segélyre van szükség, ennek ügyintézése az Áldozatsegítő Szolgálatnál történik.

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. CXXXV. törvény alapján az állam az áldozatok számára a szükségleteinek felmérését követően, azokhoz igazodóan az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Érdekérvényesítés elősegítése
 • Azonnali pénzügyi segély
 • Áldozati státusz igazolása
 • Tanúgondozás
 • Védett szálláshely biztosítása

Érdekérvényesítés elősegítése: segítségnyújtás az áldozatok részére, hogy a szükségletüknek megfelelő módon és mértékben alapvető jogaikat érvényesíthessék, segítségnyújtás az egészségügyi, társadalombiztosítási, szociális ellátások igénybevételéhez, valamint más állami támogatások igénybevételéhez, melynek érdekében tájékoztatás, jogi tanácsadás, érzelmi segítségnyújtás, illetve egyéb segítség nyújtható a sérelem rendezéséhez. Az érdekérvényesítés elősegítése a bűncselekmény-, illetve tulajdon elleni szabálysértés elkövetésétől határidő nélkül igényelhető.

Érdekérvényesítés elősegítése keretében érzelmi segítségnyújtás: szakember által nyújtott térítésmentes segítségnyújtás a bűncselekmény káros lelki következményeinek feldolgozása és a továbblépés érdekében.

Azonnali pénzügyi segély: méltányossági és mérlegelési jogkörben az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújthat az áldozat részére a bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következtében legalapvetőbb, lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadások megfizetéséhez akkor, ha az áldozat ezen kiadásokat a bűncselekmény közvetlen következtében megfizetni nem képes. Az azonnali pénzügyi segély összegének megállapítása nem a bűncselekménnyel-, illetve a tulajdon elleni szabálysértéssel okozott kár megtérítéséhez igazodik, a célja nem a kár megtérítése. A bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését követő 8 napon belül igényelhető!

Áldozati státusz igazolása: ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott ellátás, szolgáltatás, vagy támogatás igénybevételét attól teszi függővé, hogy az ellátást, szolgáltatást vagy támogatást igénylő személy a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény hatálya alá tartozó áldozat legyen, továbbá ha ez egyéb okból szükséges, az áldozatsegítő szolgálat e tény igazolására az áldozat kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állít ki.

Tanúgondozás: a bírósági tárgyalásra idézett tanú a megfelelő tájékoztatás érdekében bírósági tanúgondozóhoz fordulhat. A bírósági tanúgondozó a bíróság olyan ügyintézője, aki a tanú részére külön jogszabályban meghatározott módon felvilágosítást ad a tanúvallomás megtétele, az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében. A tanúgondozás nem terjed ki az ügyről való tájékoztatásra, és nem járhat a tanú befolyásolásával. (További információ, a tanúgondozók elérhetősége: www.birosag.hu)

Védett szálláshely biztosítása: az állam az emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy számára védett szálláshelyet biztosít. A védett szálláshely az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt befogadó és számára jogszabályban meghatározott ellátást nyújtó létesítmény.

Állami kárenyhítés: állami kárenyhítésre az az áldozat jogosult:

 • akinek a sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, s ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott,
 • a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt sértettnek az elkövetés időpontjában egy háztartásban élő egyenes ági rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa,
 • akinek az eltartására a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, illetőleg hatósági határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles, vagy köteles volt,
 • aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről gondoskodott.

A bűncselekmény elkövetését követő 1 éven belül igényelhető. Állami kárenyhítés igényléséhez a testi épség, egészség károsodását igazoló iratokat minden esetben csatolni kell.

Mi szükséges ahhoz, hogy a bűncselekmény áldozata a támogatásokban részesüljön?

 • A bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés igazolása (pl.: rendőrségi feljelentési jegyzőkönyv, igazolás áldozatsegítő támogatás igénybevételéhez)
 • Azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés esetén kérelem-nyomtatvány kitöltése és határidőn belül történő benyújtása
 • Állami kárenyhítés esetén vagyoni kár, jövedelemcsökkenés, egészség súlyos károsodásának igazolása
 • Azonnali pénzügyi segély igényléséhez szükséges lehet: jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, nyugdíj-kifizetési naptár stb.

Figyelemmel arra, hogy a jelen tájékoztatás nem teljeskörű javasoljuk, hogy a gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés érdekében az ügyintézéshez szükséges dokumentumokról, az eljárás menetéről az alábbi telefonszámokon szíveskedjenek érdeklődni.

Hol lehet áldozatsegítő támogatást kérni?

2020.03.01. napjától Fejér megyében a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályán, az alábbi helyeken van lehetőség áldozatsegítő szolgáltatás igénybevételére telefonon és személyesen:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Tel.: 22/795-801, 22/512-110

 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39. III/323.

Tel.: 25/795-628, 22/512-110

Ügyfélfogadások: hétfő: 1300-1530, szerda: 800-1200 és 1300-1530, péntek: 800-1200

Hírek

Tájékoztató hivatali ügyintézésről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. december 23-tól 2020. december 31-ig az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban telefonos ügyeletet tartunk az alábbiak szerint:

 • 2020. december 23-án 8-12 óráig
 • 2020. december 28-31-én 8-12 óráig.

Telefonszámaink: 22/441-010, 596-126, 06-20/485-4094

Ezen időszakban személyes ügyintézésére kizárólag előzetes telefonos egyeztetést követően van lehetőség.

E-mail címeink:

Polgármester: iszka.mester@axiannet.hu

Jegyző: iszka.jegyzo@axiannet.hu

Igazgatás, lakcím-, anyakönyvi ügyek: iszka.igazgatas@axiannet.hu

Szociális- és gyámügyek, foglalkoztatás: iszka.onk@axiannet.hu

Adóügyek: iszka.ado@axiannet.hu

Pénzügyek, gazdálkodás: iszka.gazdalkodas@axiannet.hu

Megértésüket köszönjük.

Kovács Edit

jegyző

Hírek

Háziorvosi rendelés változás

Tisztelt Betegeink!

2020.december 16-tól szerdánként 9:00-10:00 óráig

a Bakonykútiból érkezett betegeinket látjuk el.

(a Bakonykúti rendelő felújítása miatt)

A házorvosi rendelésre továbbra is időpont kérése szükséges!

Köszönjük megértésüket!

Dr. Rumann Hildegard háziorvos

Események

Mikulás

Hírek

Fogorvosi rendelés változás

Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy a

fogorvosi rendelés előreláthatólag 2020. december 9-ig szünetel

Sürgősségi ellátást Dr. Hugyecz Mária (Bodajk) végez kizárólag előzetes bejelentkezés szerint.

Tel: 06 22 / 410 – 046

Rendelési ideje:

 • hétfő:     12:00 – 18:00
 • kedd:      8:00 – 12:00
 • szerda:   12:00 – 16:00
 • péntek:     8:00 – 12:00

December 9-től Iszkaszentgyörgyön és Kincsesbányán is kizárólag sürgősségi ellátást végzünk.

Kérjük megértésüket!

                                                                      Dr. Turkovics Eszter

Hirdetmények, Hírek

Tájékoztató a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

A Magyar Közlöny 2020. november 10-i számában megjelent a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről, melyek közül a legfontosabbak: 1. A rendelet megerősítette a maszkviselési szabályokat. 2. Kijárási korlátozás: 3. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések . . . → Tovább . . .

Hirdetmények, Hírek

Ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZÉKESFEHÉRVÁRI JÁRÁSI HIVATAL TÁJÉKOZTATJUK tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel az ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. Ügyeik intézéséhez a következő módokon kérhetnek segítséget: Telefon: 06 22/795-760 E-mail: hatosagi.szekesfehervar@fejer.gov.hu Postai úton: 8000 Székesfehérvár Honvéd u. 8. További információk: www.kormanyhivatal.hu Elektronikus ügyintézés: mo.hu https://epapir.gov.hu KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY ÜGYEIKET LEHETŐLEG SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜL, . . . → Tovább . . .

Hírek

Háziorvosi rendelés változás

Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy Háziorvosi rendelés 2020. november 12-én csütörtökön 11:00 – 15:00 óráig lesz. A betegek fogadása időpont egyeztetéssel történik! Dr. Rumann Hildegard háziorvos

Hirdetmények, Hírek

Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtésről

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékszáilítási szerződéssel rendelkező lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni. . . . → Tovább . . .

Hirdetmények, Hírek

Pályázati felhívás – Tanyagondnoki szolgálatnál tanyagondnok munkakör betöltésére

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a 2. Tanyagondnoki szolgálatnál tanyagondnok munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1., Iszkaszentgyörgy község teljes közigazgatási területe . . . → Tovább . . .